About us

§6. Sposób płatności, terminy i sposoby dostawy zamówionych towarów.

6.1. KUPUJĄCY wybiera sposób zapłaty za zamówiony TOWAR spośród możliwości proponowanych przez SKLEP.

6.2. SKLEP dopuszcza możliwość zapłaty za zamówiony TOWAR w następujące sposoby: a) przelew; b) wpłata pocztowa; c) płatność gotówką przy odbiorze (należność pobiera wówczas kurier, bądź listonosz zależnie od wybranej formy dostawy).

6.3. W przypadku wyboru sposobu płatności – przedpłaty, można dokonać jej w formie "przelewu" lub „wpłaty pocztowej”, towar jest wysyłany dopiero w momencie otrzymania środków pieniężnych na konto bankowe w wysokości 100% wartości zamówienia.

6.4. Po złożeniu zamówienia, które jest prawnie wiążącą umową kupna-sprzedaży SKLEPU i KUPUJACEGO, KUPUJĄCY otrzyma drogą elektroniczną fakturę pro-forma, w której będą widniały dane do przelewu, tzn.: numer konta, nazwa SKLEPU, jego dane adresowe, kwota do zapłaty za zamówiony towar – obejmująca koszty sposobu przesyłki wybranego przez KUPUJĄCEGO.

6.5. Dokonując wpłaty KUPUJĄCY ma obowiązek w jego tytule podać między innymi, poza swoimi danymi numer otrzymanej faktury pro-forma, o której wspomina pkt. 6.4. Regulaminu SKLEPU.

6.6. Czas realizacji zamówienia przez SKLEP wynosi odpowiednio:

- w przypadku płatności „za pobraniem” – 2-5 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia,

- w przypadku płatności przelewem (przedpłata) – 2-5 dni roboczych od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu,

- wyjątkiem są artykuły z umieszczoną w opisie produktu informacją o wydłużonym czasie realizacji przez SKLEP lub indywidualne uzgodnienia pomiędzy SKLEPEM a KUPUJACYM w związku z koniecznością ich obróbki na życzenie klienta.

6.7. Zamówienia zagraniczne są realizowane przez SKLEP po wcześniejszych ustaleniach z KUPUJĄCYM drogą e-mail, dotyczących wymiarów zamówionego TOWARU oraz innych parametrów, w tym kosztów przesyłki i wyboru przewoźnika.

6.8. Towar zostaje wysłany do KUPUJĄCEGO po skompletowaniu całości zamówienia, chyba, że co innego wynika z uzgodnień pomiędzy SKLEPEM a KUPUJACYM. KUPUJĄCY będzie obciążony kosztami wysyłki TOWARU każdorazowo w zależności od wagi paczki.

6.9. Faktyczny termin otrzymania przesyłki jest zależny od daty potwierdzenia zamówienia (do 3 dni), czasu realizacji (tj. kompletowania zamówienia – 2-5 dni) oraz przewidywanego czas dostawy (zależnie od przewoźnika; kurierem do 2 dni). Wskazany termin jest odpowiednio wydłużany zależnie od wielkości złożonego zamówienia – uwzględniając stan magazynów – w tym wysyłki TOWARU zagranicę. KUPUJACY zostanie niezwłocznie poinformowany o przyczynach wydłużonego terminu realizacji zamówienia. KUPUJĄCY może ewentualnie zrezygnować z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

6.10. Zamówienia złożone przez KUPUJACEGO w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane przez SKLEP następnego dnia roboczego.

6.11. Złożenie zamówienia przez KUPUJACEGO w SKLEPIE internetowym EuroFiranki.pl za pośrednictwem internetu jest prawnie wiążącą umową kupna-sprzedaży.

6.12. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia przez SKLEP lub innego problemu, który wystąpi w związku z realizacją zamówienia, KUPUJACY jest natychmiast informowany o tym fakcie i możliwych sposobach wyjścia z sytuacji problemowej.

6.13. SKLEP zastrzega sobie możliwość braku dostępności określonego towaru, o czym KUPUJĄCY zostanie niezwłocznie poinformowany – po stwierdzeniu braku TOWARU. KUPUJĄCY decyduje wówczas, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane. KUPUJĄCY może zrezygnować również tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

6.14. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia przesyłki TOWARU przez KUPUJACEGO traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego regulaminu.

6.15. Po uregulowaniu zapłaty zawartość przesyłki powinna być sprawdzona przez KUPUJĄCEGO w obecności kuriera/listonosza na okoliczność kompletności i nienaruszalności opakowań. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem lub stwierdzeniu uszkodzenia opakowania, kupujący powinien odnotować ten fakt na liście przewozowym firmy kurierskiej oraz sporządzić protokół uszkodzenia przesyłki i niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę wiadomością e-mail na adres: biuro@eurofiranki.pl. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości reklamacja będzie SKLEP niezwłocznie rozpatrzona – zgodnie z postanowieniami odnośnie reklamacji Regulaminu. Podstawą dochodzenia roszczeń z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie jest sporządzenie protokołu uszkodzenia przesyłki w obecności kuriera/listonosza. W przypadku niesporządzenia protokołu szkody, reklamacje nie będą rozpatrywane. Przyjęcie przesyłki przez kupującego, potwierdzone jego podpisem bez uwag na liście przewozowym/pokwitowaniu, traktowane będzie jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem.

6.16. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych TOWARU powstałych podczas transportu będą uwzględniane tylko wtedy, gdy w DZIEŃ DOSTAWY zostaną zgłoszone kurierowi lub w najbliższym oddziale firmy kurierskiej/Poczty Polskiej i wraz z kurierem/listonoszem spisany zostanie protokół szkodowy, na którym wyszczególniony zostanie towar uszkodzony. Reklamacje zgłoszone po tym terminie będą w 100% rozpatrywane negatywnie. Ponadto KUPUJĄCY ma obowiązek przesłania kopii protokołu szkodowego do SKLEPU.

6.17. Z chwilą wydania zamówionych rzeczy przewoźnikowi na KUPUJĄCEGO przechodzą korzyści i ciężary związane z zamówionym TOWAREM oraz ryzyko, w tym niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionych rzeczy.